Cải Táng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cải táng ( bốc mộ - hốt cốt ) tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.

Gói dịch vụ cải táng bao gồm :

+ Hoàn tất các thủ tục cải táng.

+ Nhân công tiến hành.

+ Sang áo quan hoặc thiêu ….

+ Vận chuyển hài cốt đến nơi yêu cầu.