1) Áo Quan: Đài Loan cẩn.

   * Tấm triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.

   * Phần giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan.

   * Đạo tì 8 – 12 người.

2) Đồ tang – khăn tang.

3) Xe Phật dẫn đầu.

4) Xe rồng - xe tang.

5) Hai Xe khách.

6) Thầy Tụng.( gia chủ tự túc )

7) 2 bộ  Rạp che – Bàn ghế.

8) Bàn thờ phật.

9) Bàn thờ vong

10) Tách trà, ly

11) Lò thiêu Bình Hưng Hòa.

12) Giao Cốt tận nơi.